Nyhet2017-09-06

Påfyllnadsstation med tankbilsanslutning

ProMinent har utökat sitt sortiment och erbjuder nu tankmottagningsstationer för kemikaliepåfyllning, för inom- eller utomhus montage. De är, precis som lagringstankarna, tillverkad av miljövänlig återvinningsbar HD-PE som kundanpassas och kan erhållas med:

  • lås
  • back- och avstängningsventil
  • tanknivåvisning
  • larmpanel
  • nöddusch
  • spillvanna med dräneringsventil m m.

En tankmottagningsstation för kemikaliepåfyllning från ProMinent, med rätt valda tillbehör, innebär säker påfyllning av kemikalier med högsta säkerhet för människa och miljö.

För vidare information kontakta ProMinent via info@prominent.se, 031 656600 eller besök hemsidan www.prominent.se.