Nyhet2016-06-30

Örebro kommun gör energibesparing på 37% Emotron FlowDrive

Örebro är en av våra större kommuner som fått utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun. Det finns nio avloppsreningsverk och 114 pumpstationer på olika ställen i kommunen. Den största anläggningen är dimensionerad för 180 000 hushåll. Tekniska förvaltningen har arbetat med CG Drives & Automation sedan 2010 och använder företagets drivsystem och mjukstartare i många av sina anläggningar.

Utmaningar i Örebro

I en av pumpgroparna i Örebro styrdes pumpen av en gammal mjukstartare från en annan leverantör än CG.    Detta innebar onormalt slitage på grund av täta stopp-/startcykler och dåliga prestanda vad gäller energieffektivitet. Därför ville man åtgärda dessa brister.

CG Drives & Automation’s lösning

En Emotron FlowDrive (FLD48-026) installerades 2015 för att ersätta den gamla mjukstartaren. Automatisk tanknivåstyrning är en viktig FlowDrive-funktion med fördelar som optimerad energiförbrukning, minimimalt underhållsbehov och realtidsstyrning. Sedan installationen har antal stopp-/startcykler minskats, och energibesparingarna har börjat öka i takt med att gropens genomströmning ökat.

Fördelar

Detaljerade tester på plats som genomfördes under våren 2016 visade på fördelarna med Emotron FlowDrive-lösningen. De lägre varvtalen ger värdefulla energibesparingar (22%) under drift i den nedre delen av sumpen och ännu större besparingar (34%) i den övre delen. Det större arbetsområdet, dvs. det högre trycket till pumpen, möjliggör mindre lyfthöjd. Detta sparar energi vid högfrekvensdrift (4%) och betydligt mer vid lågfrekvensdrift, där energibesparingen är imponerande 19%. Totalt uppnås nu energibesparingar på 37%.

Lösningen innebär också kapitalbesparingar. Eftersom Emotron-lösningen har så noggrann flödesmätning behövs inga dyra externa flödesmätare. Dessutom har stopp-/startcyklerna reducerats, vilket minimerar pumpslitaget, och sumprengöring sker nu automatiskt.

Så här kommenterar Jari Riihinen från Tekniska förvaltningen i Örebro Emotron-lösningen:

– Det bästa med Emotrons produkter förutom de uppenbara energibesparingarna är att de är så lättanvända. Menysystemet är mycket tydligt, vilket gör det lätt att hitta information och skapa inställningar.

I KORTHET

Kund Tekniska förvaltningen, Örebro kommun

Utmaning

  • Ersätta en ineffektiv mjukstartare som orsakade stort slitage på en pump

Lösning

  • Emotron FlowDrive (FLD48-026)

Fördelar

  • Upp till 37% energibesparing
  • Färre stopp-/startcykler
  • Automatisk sumprengöring
  • Besparingar vad gäller investeringar i anläggningstillgångar