Pumpportalen är en neutral informationskälla inom pumpar, ventiler, pumptätningar, pumpdrifter och annan utrustning till pumpsystem.

Hos oss hittar Ni alltid senaste nytt avseende leverantörer, produkter, varumärken, applikationer och service inom pumpsystem vilket innefattar applikationsområdena pumpar, ventiler, axeltätningar och drivutrustning samt mät- och reglerutrustning för tryck- och flöde.

Vi erbjuder neutral och objektiv nyhetsrapportering, teknisk och kommersiell information om pumpar och pumpsystem.

Historik

Pumpportalen startades 2003 som ett resultat av att tekniska webblösningar gjorde det möjligt att publicera Pumphandboken elektroniskt. Några milstolpar:

  • 2010 förnyades hemsidan första gången sedan lanseringen då Process Contact Scandinavia AB övertog portalen och upphovsrätten till Pumphandboken och därmed ansvar för dess utveckling och drift.
  • 2010 var också året då PumpGuiden lanserades.
  • PumpPortalens popularitet ökade successivt och från 2010 och framåt har verksamheten med både öppna och specialanpassade kurser inom pumpteknik utvecklats i samarbete med branschföretag inom pumpindustrin och specialiserade utbildningsföretag.
  • Ett samarbete med ESI inleddes 2012. ESI utvecklar mjukvaror för dimensionering, beräkning, simulering och felsökning under varumärket PIPE-FLO samt katalogisering och pumpurvals mjukvaran PUMP-FLO som båda är marknadsledande inom sitt segment.
  • 2015 lanserades åter en ny plattform för PumpPortalen, vilket är den sida ni nu befinner er på.

Tjänster

PumpPortalen utvecklar kontinuerligt erbjudandet för pumpanvändare och genomför ett antal aktiviteter för att sprida kunskap och öka intresset kring pumpar och pumpsystem genom bl.a.:

  • PumpGuiden, en omfattande och uppdaterad databas innehållande all kommersiell information om den svenska pumpmarknaden
  • Pumphandboken, svensk industris samlade uppslagsverk och tekniska referens inom pumpar och pumpsystem
  • Pumputbildningar för slutkunder, maskinbyggare och leverantörer
  • PIPE-FLO mjukvaran för beräkning, dimensionering, simulering och felsökning av pumpar och pumpsystem
  • Konsultuppdrag

Vision

Pumpportalen skall uppfattas som en neutral och komplett portal för inhämtning av teknisk och kommersiell information om pumpar, ventiler, pumptätningar och drivutrustning för pumpar som riktar sig till användare, leverantörer och branschorganisationer som kan relateras till pumpsystem.

Visionen uppnås genom att tillhandahålla den mest lättillgängliga, användarvänliga och kundanpassade webblösningen och genom kontaktnätet bland pumpanvändare och pumpleverantörer genomföra aktiviteter som kurser, mässor och seminarier.

Genom visionen blir Pumpportalen branschens naturliga nav.