ovrig-utrustning

Oljeskimmer

OljeskimmerOljeskimmers används i olika sammanhang för att hålla oljan ren från föroreningar, vanliga i bearbetningsmaskiner för att hålla kyl- eller tvättvätska rena.Vanliga utföranden är:

Bandskimmer
Skivskimmer
Slangskimmer

Exemplet nedan visar en bandskimmer.>