Nyhet2018-04-13

Nytt system kopplar upp befintliga pumpar mot IoT (Internet of Things)

På årets ACHEMA-mässa presenterar KSB ett nytt system för pumpövervakning som heter ”KSB Guard”. Sammankopplade vibrations- och temperatursensorer direkt på pumparna gör det nu möjligt att övervaka tillgängligheten på anläggningsnivå. Systemet ser till att förändringar i maskinens driftbeteende upptäcks på ett tidigt stadium. Det möjliggör bättre planering av reparationsåtgärder utan att teknikern behöver bege sig till pumpens installationsplats.

Till skillnad mot tidigare system är ”KSB Guard” perfekt för eftermontering. Sensorenheten sätts fast på pumpens lagerkonsol eller mellandel med magnet och lim och kan monteras utan ingrepp i maskinen under drift. Den medföljande batterienheten ger oberoende strömförsörjning.

Sensorenheten registrerar data en gång i timmen och överför informationen trådlöst och kodat via en gateway till KSB-Cloud för databehandling. Användaren kan när och var som helst visa drifttillståndet för alla övervakade pumpar via en app på sin mobiltelefon, surfplatta eller dator utan att behöva uppsöka pumparnas installationsplatser. För anläggningar med flera pumpar kommuniceras datainsamlingen via ett inbyggt Mesh-nätverk till en gemensam Gateway, på så vis minimeras antalet Gateways.

Utöver aktuella tillståndsdata och registrerade trender kan ytterligare information om pumparna visas med några få klick – till exempel bruksanvisningen eller en sprängskiss. Därmed får användaren snabbt och enkelt översikt över pumpbeståndets tekniska tillstånd.

Även vid underhåll har användaren snabbt och enkelt all nödvändig information till hands.

Om den genomsnittliga vibrationshastigheten eller temperaturen överskrider ett förinställt eller självinställt gränsvärde sänder systemet varnings- eller larmmeddelanden. Dessa meddelanden kan sändas till användaren via e-post eller som push-meddelanden om snabba reaktioner är nödvändiga. Det nya systemet har utvecklats för centrifugalpumpar i allmänhet – utan krav på fabrikat.

Via den tillhörande appen eller webbportalen kan användaren när som helst även visa aktuell belastning och belastningsprofil för pumpar med fast hastighet. Det nya systemet bygger på teknik som redan använts i tidigare övervaknings- och analysenheter.

Målet med det nyutvecklade systemet är att skapa ett kostnadseffektivt gränssnitt till sakernas internet (IoT) för de otaliga pumpar som finns installerade världen över.

För mer information kontakta

KSB Sverige AB
Datavägen 23, Box 9023
SE-400 91 Göteborg, Sweden
Tel.: +46 (0)31 720 24 35

Website: https://www.ksb.com/ksb-se/