Nyhet2016-06-30

Nytt pumphjul kombinerar tillförlitlighet och hög verkningsgrad

Det nyutvecklade friströmshjulet för avloppspumpar, F-max, var en av höjdpunkterna i KSB:s utställningsmonter på årets IFAT-mässa i München. Pumphjulet har olika avstånd mellan sina skovlar, vilka är arrangerade i grupper om två korta och två långa distanser.

Tack vare detta asymmetriska skovelarrangemang, erbjuder F-max pumphjulet imponerande stort fritt genomsläpp, som säkerställer att även större fasta ämnen lätt kan passera pumpen. En annan viktig detalj vid utformningen av skovlarna är deras förmåga att skapa en virvel i mittennavet. Denna virvelverkan transporterar bort fibrer från pumphjulsnavet till utsidan på pumphjulet.

Baserat på årtionden av konstruktionserfarenhet av friströmshjul, använder sig pumptillverkarens hydrauliska experter av datorstödda simuleringar – CFD-metoden (Computational Fluid Dynamics) – för att få detaljerad kunskap om de komplexa flödesprocesserna inne i pumpen.

Detta ledde till utformningen av F-max pumphjul som är kapabla att uppnå effektivitetsvinster som tidigare bara har nåtts av enkanaliga pumphjul. Balansering krävs inte längre med den nya pumphjulstypen. Eftersom de radiella krafterna och vibrationerna som skapas av det nya pumphjulet vanligtvis är lägre än de för enkanaliga pumphjul, ökar livslängden på axeltätningar och lager.

Pumpar med F-max pumphjul kräver således endast minimalt underhåll. När de roterar utvecklar friströmshjulet en stark virvel som håller de fasta ämnena i pumphuset suspenderade och, i kombination med den lutande sugarean, genereras en extra spolning. Detta minskar avsevärt risken för igensättning i pumphjulets centrum orsakat av långa fibrer och våtservetter. Våtservetter har blivit ett stort problem vid tranport av avloppsvatten då användningen ökat markant under de senaste åren.

Som ett resultat av trenden att spara rent vatten och separera dagvatten och avloppsvatten har avloppsvatten som skall hanteras blivit ”tjockare”. Detta är anledningen till att operatörerna nu kräver igensättningsfria pumphjul som erbjuder tillförlitlig drift utan att offra hög verkningsgrad, även för små avloppspumpar.

För transport av surt avloppsvatten, levererar KSB även pumphjul av rostfritt och syrafast duplexstål. Det ger skydd mot punktfrätning och spänningskorrosion. Avloppspumpar i rostfritt stål används främst till industriellt avloppsvatten. Varianter med hårdjärn för särskilt slitande medier finns också.

För mer information kontakta: