Nyhet2023-08-24

Nytt pumphjul för avloppsvatten kombinerar effektivitet och tillförlitlighet

KSB-koncernen har ytterligare utökat sitt sortiment av pumpar som lämpar sig för hantering av orenat avloppsvatten genom att utveckla ett nytt radiellt flerkanalshjul i öppen design. D-max-hjulet används för att hantera vätskor som innehåller fasta ämnen och långa fibrer, grova fasta ämnen samt gas eller luft. Det är därför mycket lämpligt för hantering av obehandlat avloppsvatten, kombinerat avloppsvatten, returslam och aktiverat slam samt rå- och rötslam med en substanshalt på upp till 8 procent. Denna pumphjulstyp är också lämplig för transport av vätskor med hög viskositet.

Med cirka 84 procent kan det nya pumphjulets bästa verkningsgrad jämföras med prestandan hos slutna flerkanaliga pumphjul. Den fria passagen är minst 76 mm, vilket uppfyller kraven från många lokala anläggningsoperatörer. KSB:s hydraulikexperter använde sig av CFD-metoden (Computational Fluid Dynamics) för att få detaljerad kunskap om de komplexa flödesprocesserna inuti pumparna via datorstödda simuleringar.

Förutom den datorstödda utvecklingen av pumphjul genomförde pumptillverkaren även avloppsvattentester i laboratoriet samt intensiva fälttester runt om i världen, vars resultat sedan införlivades i det intensiva utvecklingsarbetet.

Varje kund får ett pumphjul som är trimmat så att det motsvarar den angivna driftspunkten. Detta är också vanlig praxis för flerkanaliga pumphjul. D-max-pumphjulen används i pumptypserierna Sewatec och Amarex KRT.

De är lämpliga för både 50 Hz och 60 Hz elmotorer. Den maximala uppfordringshöjden är cirka 90 meter och det maximala flödet är cirka 2 800 kubikmeter per timme. Beroende på avloppsvattnets sammansättning kan en operatör välja mellan materialen EN-GJS-400-15 och 1.4517 samt EN-GJN-HB555.

För mer information kontakta:

KSB Sverige AB
Datavägen 23, Box 9023
SE-400 91 Göteborg, Sweden
Tel.: +46 (0)31 720 24 00
Website: http://ksb.se