Nyhet2017-01-19

Nytt pneumatiskt manöverdon med dubbelkolv

Som komplement till sitt nuvarande utbud av manöverdon för ventiler presenterar KSB:s dotterbolag i Luxemburg, SISTO Armaturen S.A., sitt nya dubbelverkande eller enkelverkande pneumatiska manöverdon från SISTO-LAP-500-sortimentet.

Kolvmanöverdonet är konstruerat för ventiler med en linjär rörelse t.ex. kägel-, kilslid- och skjutspjällventiler.

Det nya manöverdonet består av två kolvar s.k. tandemutförande monterade på samma kolvstång, vilket gör att den är avsedd för höga manöverkrafter. Med en kolvdiameter på 500 mm och ett styrtryck på 7 bar i en dubbelverkande konstruktion kan manöverkrafter på mer än 250 000 N uppnås. Båda kolvarna är försedda med en skiva med enkelläpps profiltätning. Denna konstruktion ger en jämn och låg friktionsrörelse. Kolvstången är avtätad med en U-ring och en skrapring.

En ytterligare funktion är den interna lufttillförseln. När luften leds internt behövs ingen extern slang mellan magnetventilen och cylinderkammaren. Magnetventilen ansluts till manöverdonet via ett Namur-gränssnitt.

Manöverdonen finns också med fjäderenheter som manövrerar ventilerna till det avsedda felsäkra läget vid ett eventuellt tryckluftsbortfall. Jämfört med konventionella manöverdon av den här storleken är fjäderenheten monterad inom och inte utanför den pneumatiska kammaren, på så sätt kan manöverdonets totala höjd minskas.

Manuell manöver och ett mekanisk rörelsestopp för stängda och öppna lägen finns som tillval. Lämpliga arbetsmedier är torra, rena, icke brännbara och icke-aggressiva gaser s.k. instrumentluft.

På begäran finns SISTO-LAP-500 även som en specialmodell lämplig för användning i omgivningstemperaturer ned till -40 °C.

För mer information kontakta:

KSB MÖRCK AB
Datavägen 23, Box 9023
SE-400 91 Göteborg, Sweden
Tel.: +46 (0)31 720 24 00
E-mail: KONTAKTER >>>

 

Website: http://ksb.se, Customer Portal: https://shop.ksb.com, Facebook: http://facebook.com/KSB.company, LinkedIn: http://linkedin.com/company/ksb, Youtube: http://youtube.com/user/ksbcompany, Twitter: https://twitter.com/ksbcompany