Nyhet2019-12-09

Nytt mixerrör i polypropylen

Vissa vätskor skiktar sig – som olja och vinäger – och måste därför blandas innan de kan pumpas vidare. För det ändamålet används ett s k mixerrör som sänks ned i behållaren.

Nu har Lutz tagit fram ett nytt mixerrör i polypropylen avsett för bland annat lacker, färger, emulsioner och suspensioner. Det nya röret har fått en effektivare blandningskapacitet och en stabilare konstruktion. Röret finns i olika utföranden och storlekar samt för nät-, batteri- eller tryckluftsdrift.

Kontakta Zander & Ingeström för mer information.

Zander & Ingeström AB
Telefon: 08 – 80 90 00
Fax: 08 – 80 90 73
E-post: zander.ingestrom@zeta.se
Hemsida: http://zeta.se