Nyhet2017-04-11

Nyanställning på Xylem

Xylems satsning inom industri och på vattenreningsprocessen fortsätter och man förstärker nu organisationen med Jenny Riit.

Jenny började på Xylem Sverige den 27 februari 2017 men är inte ny på Xylem. Jenny är utbildad till Miljö- och vatteningenjör och började sin karriär hos Xylem redan  2001 som applikationsingenjör. Efter några år med uppdrag på annat håll är nu Jenny tillbaka för att stärka satsningen inom industri och på vattenreningsprocessen.

Om Xylem

Xylem (XYL) är ett ledande globalt vattenteknikföretag som ägnar sig åt att utveckla innovativa teknologiska lösningar för världens vattenutmaningar. Företagets produkter och tjänster transporterar, behandlar, bevakar och återför vatten till miljön för allmännyttiga företag, industri, bostäder och kommersiella byggnader samt inom jordbruket. Genom bolagets förvärv av Sensus i oktober 2016 utökade Xylem sin produktportfölj med smart mätutrustning, nätverksteknik och avancerade dataanalytiska instrument för vatten-, gas, och elindustrin. Det sammanslagna bolagets knappt 16 000 medarbetare besitter omfattande applikationsexpertis med stort fokus på att identifiera mångsidiga, hållbara lösningar. Xylem, vars huvudkontor ligger i Rye Brook New York, hade en omsättning på 3,7 miljarder USD under 2015 och är verksamt i över 150 olika länder genom en rad marknadsledande varumärken. 

Namnet Xylem härstammar från klassisk grekiska och är den vävnad som transporterar vatten i växter. Namnet belyser vår ingenjörskonst inom vattenområdet genom att förknippa den med den bästa sortens vattentransport – den som finns i naturen. För mer information, besök oss på www.xylem.com/se