Nyhet2017-09-06

Nya PIPE-FLO Professional med Overtime och Stock

Nyheterna i den nya versionen omfattar bland annat simuleringsmodulen PIPE-FLO Overtime som möjliggör simulering av pumpsystem över en önskad tidsperiod och PIPE-FLO Stock som hanterar beräkning av olika slurries och pappersmassa, dessutom finns över 6000 nya vätskor i databasen.

PIPE-FLO Stock

Den nya modulen PIPE-FLO Stock hanterar beräkning av slurries och pappersmassa vilket lämpar sig särskilt väl för pappersindustrin, gruvor och vissa typer av VA applikationer. Beräkningsmotorn i PIPE-FLO Stock använder Tappi standardmodell för hydrauliska beräkning vid pumpning av dessa vätskor. Verktyget gör det lika enkelt att beräkna och simulera system med slurry och pappersmassa som vid pumpning av rena vätskor.

PIPE-FLO Overtime

Med PIPE-FLO® Overtime kan användaren köra sitt pumpsystem virtuellt för att upptäcka eventuella hydrauliska problem i systemet innan de uppstår i verkligheten. Eftersom simuleringen är virtuell kan man laborera med flöden och tryck, styra ventiler och pumpar, helt utan risk. Modulen lämpar sig även för att testa hur en ny ventil, pump eller annan utrustning beter sig under produktion utan att störa eller rent av tappa produktion.

Med PIPE-FLO® Overtime kan användaren köra sitt pumpsystem virituellt för att upptäcka eventuella hydrauliska problem i systemet innan de uppstår i verkligheten. Önskade driftsparametrar sätts för exempelvis reglering av pumpar, ventiler och tankar varvid mjukvaran skapar önskade kurvor som representerar trender eller hur andra förekommande komponenter reagerar på förändringarna i systemet. Exempel på funktioner i Overtime:

  • Skapa en serie händelser för att testa programlogik
  • Spela upp simuleringen för att fokusera på specifika ögonblick eller händelser
  • Gradera resultaten av simuleringen
  • Liveuppdatering i din systemmodell
  • Skriva ut rapporter och dokumentera resultat

PIPE-FLO® från Engineered Software Inc är en världsledande mjukvara för pumpsystem, flödesanalys och simuleringsverktyg för pumpsystem. Verktyget ger värde över flera discipliner och industrier och hanterar både vätska och gas. Mjukvaran är ett värdefullt verktyg för alla som arbetar med pumpsystem under alla stadier i systemets livslängd. ESI representeras av Pumpportalen på den nordiska marknaden.

Kontakta oss på Pumpportalen för mer information: info@pumpportalen.se