Nyhet2019-02-01

Nya flödesmätarventiler med ultraljudsteknik för dricksvatten

På årets ISH-mässa (10–15 mars) visar KSB för första gången upp de båda nya ventilserierna BOA-Control EKB och BOA-Control IMS EKB för branschen. De nya ventilerna är avsedda att användas i dricksvattenförsörjning, i klimatanläggningar och i kylkretslopp. De kombinerar funktionerna avstängning, reglering och mätning i en enda ventil. Detta sparar utrymme och sänker kostnaderna eftersom inga ytterligare ventiler och mätinstrument måste monteras.

Mätningen sker med hjälp av ultraljudsvågor som registrerar flödesmängden genom att mäta skillnad i transittid. Insamlad data kan sparas på plats med ett mobilt mätinstrument eller kontinuerligt överföras till en kontrollstation via ett permanent anslutet mätinstrument.

För att möjliggöra mätningen med ultraljudsteknik krävs två sensorer på ventilen. I motsats till en hydraulisk differenstryckmätning sker anslutningen mellan ventilen och mätdatorn med elkablar. På så sätt undviks läckage samtidigt som det är möjligt att räkna ut flödesmängden medan handvredet används oberoende av ventilens position och minsta differenstryck.

Det går att ansluta sensorerna på två sätt. BOA-Control EKB lämpar sig för mobil ultraljudsmätning, och sensorerna kopplas endast vid behov samman med ventilhuset med hjälp av magnetkoppling. På så sätt kan man i tur och ordning mäta flödesmängden på valfritt antal ventiler med mätdatorn BOATRONIC MS och en sensorsats.

Som alternativ finns varianten BOA-Control IMS EKB med sensorerna monterade på ventilhuset. Utöver en mobil mätning med hjälp av BOATRONIC MS kan man på så sätt även göra en permanent mätning. Då överför mätdatorn BOATRONIC MS-420 kontinuerligt värdena för flödesmängden och temperatur till ett överordnat system med hjälp av 4–20 mA signal. Tack vare denna lösning krävs ingen ytterligare mätare i rörledningen. Tillsammans med ett smart eldon kan ventilen även fungera som en helautomatisk reglerings- och mätenhet.

Ventilerna är DIN-DVGW-godkända för dricksvatten (DN 15-100) i enlighet med DIN 3546-1. De elastomer och plastdelar som kommer i kontakt med mediet samt ventilhusets ytbehandling (EKB) följer KTWs rekommendationer.

Dessutom uppfyller ventilerna säkerhetskraven i Annex I i 2014/68/EU (PED)-direktivet om tryckbärande anordningar för vätskor i Grupp 2.

För mer information:

KSB Sverige AB
Datavägen 23, Box 9023
SE-400 91 Göteborg, Sweden
Tel.: +46 (0)31 720 24 00
Website: http://ksb.se