Nyhet2015-10-28

Nya balanserings- och flödesmätarventiler med ultraljudsteknik

De nya ventilserierna BOA-Control och BOA-Control IMS från KSB AG förenar tre funktioner i en och samma ventil:

  • avstängning
  • balansering och
  • flödesmätning.

Ventilerna används huvudsakligen för hydraulisk balansering i varmvattenburna värmesystem, luftkonditioneringssystem och kylkretsar samt på andra områden för mätning av flödesmängder och temperaturer. Den nya lösningen sparar in kostnaderna för inköp och installation av ytterligare ventiler. Den kräver dessutom mindre installationsutrymme.

Ventilserierna använder ultraljudsvågor för registrering av flödesmängden genom att mäta skillnader i transittid. Samtidigt sker en noggrann registrering av vätsketemperaturen med en inbyggd temperatursensor. Den insamlade datan kan sparas på plats med ett mobilt mätinstrument eller kontinuerligt överföras till en kontrollstation via ett stationärt mätinstrument.

Ultraljudsmätningen sker med två sensorer på BOA-ventilen. Till skillnad från tryckdifferensmätning, som vanligen används för hydraulisk balansering, är ventilen och mätinstrumentet sammankopplade med elkablar i stället för med två tryckmätningsslangar. Detta förhindrar läckage och minskar skaderisken för driftspersonalen vid arbete med varmvatten. Dessutom kan flödesmängden mätas medan handratten manövreras, oberoende av ventillägen och minsta tillåtna tryckdifferenser.

Sensorerna kan monteras på två olika sätt beroende på användningsområdet:
BOA-styrningens balanseringsventil är förberedd för sensorer för ultraljudsmätning. De monteras inte permanent, utan sätts fast på ventilhuset med en magnetanslutning. I kombination med mätinstrumentet BOATRONIC-MS kan mätningarna ske med flera ventiler i detta utförande.

Ett annat alternativ är typserien BOA-Control IMS. Här är sensorerna permanent anslutna på BOA-ventilen. Mätinstrumentet BOATRONIC MS-420 sänder kontinuerligt värden om flöde och temperatur via en 4–20 mA-signal till ett system på en högre nivå. I detta utförandet har varje enskild ventil ett eget mätinstrument som är monterad på ventilen. I kombination med ett intelligent, elektriskt ställdon kan ventilen även användas som en helautomatisk regler- och mätventil.

Sedan den föregående generationen har mätnoggrannheten ytterligare förbättrats och det tillåtna mätområdet utökats. Fler funktioner i form av felmeddelanden, mätdataprotokoll och indikatorer för flödesriktningen gör systemet ännu mer tillförlitligt.

För mer information kontakta KSB Mörck AB

KSB MÖRCK AB
Tel. 031-720 24 00
Fax. 031-720 24 85
E-post: ksbmorck@ksb.com

www.ksb.se