Nyhet2016-02-24

Minska miljöpåverkan med blyfri ventil

Nya blyfria reducerventilen AT 4169 finns hos Armatec

Nu laddar vi vårt sortiment med fler blyfria produkter. VIRIDI är namnet på våra blyfria sortiment och vi är glada över att kunna bredda sortimentet med fler produkter för att minska miljöpåverkan. Nu kan du enkelt göra bra miljöval med den nya blyfria (max 0,2% bly) reducerventilen AT 4169 som finns tillgänglig i DN 15-50.

Därmed finns det första kompletta miljösäkrade reducerventilen av mässing på marknaden. Ventilen som har ett inbyggt smutsfilter är avsedd för tryckreducering av vatten med ett inställbart sekundärtryck 1,5-6 bar.

VIRIDI-sortimentet är utvecklat för att möta branschens ökade miljökrav på produkter och material inom Byggvarubedömningen och Sunda Hus.

Armatec utvecklar kundanpassade koncept inom flödesteknik för vatten, värme, kyla och process. Alla våra tekniska lösningar utgår från kundernas specifika problem och möjligheter. Målet är att förenkla kundernas vardag genom att leverera färdiga system, funktionslösningar eller produkter. Vi erbjuder olika koncept för bland annat värmeväxling, pump- och mätteknik, avstängning och automation, styr och reglerteknik samt energieffektivisering.

Armatec är ledande i branschen tack vare våra medarbetares breda och djupa tekniska kunskap. Vi samarbetar med entreprenörer och konsulter. Våra koncept används både av energi- och industrisektorn och aktörer inom fastighetsbranschen.

Concepts for flow technology

Våra olika koncept inom flödesteknik börjar med en tydlig och bärande idé. En kundanpassad lösning på ett tekniskt problem. Konceptet utgår alltid från de särskilda behov som finns i din verksamhet. Därefter utvecklas koncepten av våra skickliga, engagerade och nyfikna medarbetare. Målet är att leverera flexibla lösningar för specifika kundbehov som ger ökad livslängd, högre produktivitet och tillgänglighet – därmed bättre ekonomi över tid.

Armatec bildades 2003 men har mer än 60 års erfarenhet av branschen. Armateckoncernen finns i Sverige, Danmark, Norge, Finland och ägs av Ernströmgruppen. Vi representerar starka varumärken såsom Alfa Laval, LESER, Bernard Controls och SIHI på den nordiska marknaden.

www.armatec.se