Nyhet2019-10-23

Ny VD på Zander & Ingeström

​Efter arton framgångsrika år lämnar Lars-Olof Larsson på egen begäran jobbet som VD för Zander & Ingeström och ersätts av Joel Lybert.

VD-skiftet är ett mycket lyckat schackdrag. Lars-Olof fortsätter i företaget, men nu med fullt fokus på marknadsföring och försäljning av miljövänliga elpannor till den globala marknaden. Zander & Ingeström är visserligen redan ledande leverantör i Kina, som utgör 90 procent av världsmarknaden, men det finns som bekant många fler länder på kartan och världens behov av eldrivna ång- och värmepannor bara växer.

Joel Lybert tar över VD-uppdraget i kraft av en gedigen teknisk kompetens parat med närmast skräddarsydda personliga egenskaper att leda ett företag som Zander & Ingeström.

Intervju med Joel

–Kan du berätta lite om din bakgrund?

–I botten är jag sjöingenjör, men eftersom jag tidigt fick barn valde jag bort sjön och började i stället som driftstekniker i kraftverksbranschen. Så i slutet på 90-talet kom jag att jobba ihop med Zander & Ingeström i ett gemensamt projekt, vilket ledde till att jag blev anställd hos dem som serviceingenjör. Jag trivdes utmärkt bra och blev kvar i tre år.

–Var hamnade du sedan?

–Jag fick ett spännande erbjudande från Strängnäs Energi, ett kommunalt energibolag som med svenska mått mätt var sena med att satsa på fjärrvärme. Uppdraget handlade om att bygga upp ett fullskaligt system för just fjärrvärme, både tekniskt och affärsmässigt. Det blev tio intensiva och mycket lärorika år.

Jag började som projektledare och slutade som fjärrvärmechef. Tiden hos Strängnäs Energi bjöd nog på den bästa chefsutbildning som jag kan tänka mig.

–Efter min tid i Strängnäs arbetade jag några år som konsult med termiska energiaffärer på företaget Capital Cooling. Uppdragen fanns inte bara i Sverige utan jag jobbade även i andra länder som till exempel England och Kina.

–Sedan blev jag headhuntad till Siemens, som inte behöver någon närmare presentation med 400 000 anställda och etablering i 200 länder. Där började jag som försäljningschef på divisionen Power & Gas i Sverige för att senare bli chef för service- och tjänstedelen inom Siemens Digital Industry. Totalt arbetade jag knappt sex år på det företaget, sex mycket bra och utvecklande år.

–Varför lämnar man ett chefsjobb på ett företag som Siemens?

–Jo, därför att jag fick ett attraktivt erbjudande som passade bra i tiden, nämligen att bli VD på Zander & Ingeström. Dels hade jag en rent känslomässig bindning till företaget från min tidigare anställning, dels är det här ett företag med ett starkt varumärke och en fantastisk potential. Och så gillar jag utmaningen att få axla helhetsansvaret som VD och driva företaget mot uppställda mål. Eller lite frejdigare uttryckt: Det ska bli jävligt roligt!