Nyhet2019-03-11

Ny VD i Sikama AB

Från den 1 februari 2019 har Åsa Bergström tillträtt som VD i Sikama AB.

Åsa Bergström har arbetat i Sikama sedan år 2000 som ekonomichef och ansvarig för kvalitets- och miljöarbetet, varit ordinarie i ledningsgruppen och aktiv i verksamhetsutvecklingen.

Åsa efterträder Benny Mark, som varit VD sedan 1993. Benny tar nu rollen som arbetande styrelseordförande.

För mer information kontakta

Sikama AB

Speditionsvägen 17
SE-142 50 Skogås

Tel: 08-448 30 30
Mejl: info@sikama.se
www.sikama.se

Sikama AB har sedan 1968 marknadsfört och sålt produkter för hantering av gaser och vätskor. Den stora produktbredden med pumpar, flödesmätare, slang, kopplingar, filter och service har gjort att vi idag fungerar som totalleverantör för många av våra kunder.

Vi levererar även systemlösningar för bl a dosering, tankning och övervakning.