Nyhet2017-07-04

Ny torrgående vakuumpump med kloteknik

Busch Vakuumteknik lanserar en ny förbättrad vakuumpump med den torra och underhållsfria klotekniken. Den nya klovakuumpumpen är tystare, har lägre energiförbrukning och kräver minimalt underhåll.

I praktiken innebär det 60% lägre kostnader för energi och drift jämfört med konventionella vakuumpumpar.

Olje- och beröringsfri drift
Mink vakuumpumpar med kloteknik har utvecklats specifikt för industriella tillämpningar inom vilka konstant vakuum, hög pumphastighet och helt oljefri kompression är väsentliga. Mink vakuumpumpar med kloteknik fungerar beröringsfritt; varken olja eller andra vätskor behövs under kompressionen.

Högeffektiva
Den sofistikerade klotekniken hos Mink vakuumpumpar medger att extremt höga effektivitetsnivåer uppnås, vilket minskar energiförbrukning och ökar prestanda. Dessa vakuumpumpar fungerar kontaktlöst och behöver nästan inget underhåll. I praktiken innebär det 60% lägre kostnader för energi och drift jämfört med konventionella vakuumgeneratorer.

Samma kloteknik används också för Mink kompressorer. De ger oljefritt övertryck upp till 2 bar (g) och volymflöden upp till 580 m3/h.

Tekniska data:

Sluttryck: 20 – 200 hPa (mbar)
Övertryck: 2,0 bar(g)
Nominell pumphastighet 50 Hz: 40 – 950 m³/h
Nominell pumphastighet 60 Hz: 40 – 1150 m³/h

Vill du veta mer, kontakta!

Busch Vakuumteknik AB
Epost: info@busch.se
Telefon: 031-338 00 80
www.busch.se