Nyhet2018-04-12

Ny slangpumpsserie från Ragazzini

Sikama kan presentera Ragazzinis nya slangpumpsserie Rotho SDR. Dessa stora pumpar har en kapacitet på upp till 180 000 l/h.

  • Rullar istället för backar minskar friktionen och slitaget
  • Inget smörjmedel i pumphuset
  • Reversibel – kan pumpa i båda riktningarna
  • Kan torrköras utan att skadas
  • Tätningslös
  • Klarar ner till 98% vakuum
  • Självsugande upp till 9 mvp
  • Finns i ATEX-klassat utförande

För mer information kontakta:

Sikama AB

Tel. 08-4483030

E-post: info@sikama.se

www.sikama.se