Nyhet2017-03-08

Ny pump från Prominent

För att ytterligare tillgodose kundernas behov och fördelen för kunden med att få allt från en leverantör inom området kemikaliehantering har ProMinent nu kompletterat sitt pumputbud med lobrotorpumpar.

Den kompakta lobrotorpumpen doserar viskösa och till och med slipande medier med upp till 100 m³/h tack vare en ventillös konstruktion med möjlighet till omvänd flödesriktning.

Kapsling, kolvar och tätningar finns i olika material passande till det aktuella mediet. Pumpen står för lång hållbarhet och lågt slitage. Användningsområden är livsmedelsindustri, avloppsvatten samt slampumpning.

Läs mer på vår hemsida eller kontakt våra säljare på 031 656600.

ProMinent Doserteknik AB
Box 8933
402 73  GÖTEBORG
Sweden

www.prominent.se