Nyhet2017-08-21

Ny kemiskt resistent gasprovtagningspump

KNF lanserar en ny kemiskt resistent gasprovtagningspump, N 922 är en membranpump som lanseras med konceptet Easy-to-service som betyder låga driftskostnader för användaren.

Emissionsmätinstrument bidrar dagligen till att miljölagstiftningen följs. KNF har hjälpt sina kunder att genomföra gasanalyser i årtionden, och erbjuder skräddarsydda lösningar för gasprovtagning. Med den nya N 922 gasprovtagningspumpen uppfyller KNF de senaste marknadskraven.

Jämfört med föregående modell (N 726 FTE) kan den mer tekniskt avancerade N 922 arbeta vid högre omgivande temperaturer, upp till 60°C. Pumpen har en kapacitet på 16 l/min, som kan justeras med hjälp av en bypass-ventil (option). Pumpen uppnår ett slutvakuum på minst 200 mBar (abs) och har ett operativt övertryck på 2 barG.

N 922 gasprovtagningspumpen är kemiskt resistent vilket gör den lämplig för användning med mycket aggressiva gaser. Eftersom den är avsedd för användning i gasanalysutrustning har membranpumpen utformats för att vara särskilt hållbar. För att kondensat ska kunna tömmas kan kompressorns hus vridas i steg om 90 grader.

Motorn uppfyller IP-55-standarderna.

N 922 utmärker sig genom att vara extremt lätt att underhålla i alla avseenden under hela sin livslängd. De enda delarna som måste bytas ut är membranet och ventilerna. Beroende på hur pumpen används ska underhållsarbetet utföras en gång om året och kan enkelt utföras med hjälp av ett standardverktyg. Den robust utformade pumpen kan även användas i utmanande miljöer utan att ta skada. Få ersättningsdelar, långa serviceintervall och låga kostnader för reservdelar bidrar till låga driftskostnader.

För mer information kontakta:

KNF Neuberger AB
Mejerivägen 4
11743 Stockholm
Epost: info@knf.se
Telefon: 08-744 51 13
www.knf.se