Nyhet2016-08-24

Ny högeffektiv skruvkompressor från Robuschi

Pumpteknik lanserar ROBOX Energy, en ny högeffektiv skruvkompressor från Robuschi som med sin höga verkningsgrad ger upp till 30 % energibesparing.

Robuschi med mer än 50 års erfarenhet inom branschen lanserar nu ROBOX Energy – skruvkompressorn som är ett genomtänkt koncept, en helhetslösning för effektivare luftning. Stort fokus har lagts på maximal energibesparing vid de praktiska förhållanden som gäller vid ett reningsverk med stora variationer i såväl dygnsbehov som säsongsbehov.

Sparar upp till 30 % energi
ROBOX Energys höga verkningsgrad ger upp till 30 % energibesparing och ett större reglerområde med hög verkningsgrad vid alla driftspunkter, vilket innebär en lägre total energiförbrukning. Med ett driftsförhållande på 1-5 ggr mellan Qmin – Qmax får man en jämn och idealisk syresättning vid alla förhållanden.

Med effektivare transmission
Robuschis nya patenterade lösning med permanentmagnetmotor monterad direkt på kompressoraxeln ger en ytterligare energibesparing på upp till 10 %. Tack vare den unika 3/5-designen på rotorerna har ROBOX Energy ett lågt driftvarvtal på max 6000 rpm. Detta innebär att varken remtransmission eller högvarvsväxel är nödvändig vilket gör transmissionen mer effektiv.

Flexibel inbyggnad
Ett kompakt utförande med minimala inbyggnadmått och side by side-design sparar både plats och golvutrymme. ROBOX Energy har en smart lösning med frekvensomriktare och styrskåp som kan placeras höger-, vänster- eller bakmonterat, alternativt separat för inbyggnad i centralt styrskåp. Detta leder till maximal flexibilitet och minimalt behov av utrymme för alla förhållanden.

För mer information, kontakta:

Pumpteknik AB
Tel.: 031-894880
e-post: info@pumpteknik.com
www.pumpteknik.com