Nyhet2015-04-06

Ny frekvensomriktare från ABB ger smarta energibesparingar utan ansträngning

ABB:s flexibla standard frekvensomriktare erbjuder enklare motor- och processdrift med hög
energieffektivitet för alla användare.

Energieffektivt och påfallande enkelt – det är bästa beskrivningen av ACS580, ABB:s nya allkompatibla AC-drift för en mängd olika tillämpningar. ACS580 är den perfekta lösningen för en okomplicerad och effektiv motor- och processdrift, hela vägen från val av produkt till installation, drift och underhåll.

Den nya AC-driften är så gott som anslutningsklar för att driva pumpar, fläktar, transportörer,
blandare och många andra tillämpningar med variabelt eller konstant vridmoment. Drivsystemet går mycket snabbt att konfigurera och ta i drift. Alla viktiga egenskaper är inbyggda, vilket gör det slående enkelt att både välja produkt, driva systemet och styra energianvändningen så att värdefull energi sparas.

Drivsystemet täcker ett brett område av effekter respektive spänningar, från 0,75 till 250 kW och från 208 till 480 V. Initialt finns den väggmonterade frekvensomriktaren tillgänglig med skyddskapsling IP21. Senare under 2014 kommer den även med IP55.

Frekvensomriktaren blir ett verktyg för energibesparingar

ACS580 styr processen mer energieffektivt tack vare varvtalsreglering utifrån det faktiska behovet vid varje tidpunkt, till skillnad från direktdrift med fast varvtal eller mekanisk flödesstyrning som fortfarande ofta används för exempelvis pumpar och fläktar. En avancerad funktion för energioptimering säkerställer ett maximalt vridmoment per ampere och därmed minimal inmatning av energi. Drivsystemet stödjer olika typer av motorer, inklusive högeffektiva permanentmagnetmotorer.

Räkneverket för kilowattimmar övervakar och summerar energianvändningen timme för timme, dag för dag och totalt hur mycket energi, koldioxidutsläpp och pengar som sparas jämfört med tidigare driftmetod (t.ex. direktdrift). Detta gör det enkelt att styra energianvändningen och dessutom mäta återbetalningstiden på investeringen.

Enkelt och intuitivt användargränssnitt

Kontrollpanelen och PC-verktyget gör ACS580 enkel att använda. Operatören kan i de flesta fall
arbeta på sitt eget språk då omriktaren stödjer fler än 20 språk (inklusive svenska). Kontrollpanelens meny för inställningar och inbyggda assistenter bidrar till snabb idrifttagning. Varje meny är tydligt uppkallad efter funktion, såsom motor, ramp och inställning av gränsvärden. Basinstallationen går på bara några minuter. I/O-menyn visar hur in- och utgångar är konfigurerade och ger snabb åtkomst till tillhörande inställningar såsom filtrering, skalning, fördröjning eller funktionsval.

PC-verktyget Drive composer möjliggör övervakning/monitorering och optimering av processen.
Grundversionen (Drive composer Entry) finns tillgänglig utan kostnad via ABB:s webbplats. Versionen Drive composer pro erbjuder avancerade funktioner såsom grafiska processdiagram som hjälper användaren att snabbt ställa in frekvensomriktaren.

Alla egenskaper är inbyggda

Alla viktiga egenskaper är inbyggda i systemet som standard. Detta reducerar behovet av externa
komponenter och extra kablar samt minskar eventuella utrymmesproblem. Driften ger mindre
övertoner tack vare andra generationens variabla drosselteknik i en mindre och lättare konstruktion.

Andra inbyggda egenskaper är EMC-filter för industriell och publik miljö, bromschopper upp till
byggstorlek R3, Modbus RTU fältbussgränssnitt och safe torque off.

Frekvensomriktaren kan enkelt skalas upp med hjälp av anslutningsklara tillvalsmoduler. Ett brett urval av fältbussadaptrar kan lätt monteras inuti omriktaren för anslutning till alla större industriella fältbussprotokoll. Standard I/O-bestyckning kan enkelt utökas med hjälp av analoga och digitala tillvalsmoduler.

Standardprogramvara med mångsidiga egenskaper

Omriktarens avancerade programvara förbättrar processtyrningen. En inbyggd, fristående PID-regulator gör ACS580 till en självreglerande enhet som endast kräver en extern processmätning.

För pumptillämpningar reglerar vilolägesfunktionen tillfälligt nivåer eller tryck, vilket förlänger viloläget med energibesparingar som följd. Funktionen ”flygande start” används för att fånga upp en roterande motor med lång utrullningstid, t ex en fläkt. Systemet sänker också motorljudet genom att variera switchfrekvensen över ett av användaren specificerat område.

All-kompatibel arkitektur erbjuder skalbarhet utan ökad komplexitet

ACS580 ingår i ABB:s portfölj av all-kompatibla frekvensomriktare som erbjuder kunderna skalbarhet utan att tillföra komplexitet. ABB:s all-kompatibla omriktare har enhetliga användargränssnitt och tillval, vilket gör att användaren snabbt kan byta och anpassa sig till andra produkter, till exempel den industriella frekvensomriktaren ACS880. För varje ny installation bygger kunden upp kunskap och erfarenhet, med arbets-, energi- och kostnadsbesparingar som resultat.

För mer information kontakta ABB Sverige

Christine Gunnarsson, Presschef

Tel. 021-32 32 32

E-post: press@se.abb.com