Nyhet2020-01-19

Nu tillgänglig: ARO® 3″ Plastmembranpump i EXP-serien

ARO® har utökat EXP-serien med den nya 3″ Plastmembranpumpen. Designad för kemiska- och vattenbehandlingsapplikationer finns den tillgänglig i både polypropen (PP) och PVDF.

De nya 3″ plastmodellerna är pålitliga, effektiva och erbjuder en lägre total livscykelkostnad (inköp, drift, underhåll), som har gjort ARO® till ett ledande varumärke inom pumpbranschen. Med flödeshastigheter upp till 1 079 lpm kan AROs® 3″ plastmodeller uppfylla eller överträffa dina tillämpningskrav.

3″ Plastpumpfunktioner

Effektiv drift med EXP-luftmotordesign

Snabbare överföring, 55% mer flöde än ARO® EXP 2″ plastmodeller

Long-Life PTFE-membran finns också

EXP-funktioner

EXP Livscykelkostnad – Bästa livscykelkostnad av alla testade konkurrenskraftiga fabrikat

EXP Pålitlighet – Smörjfri patenterad obalanserad ventil både på huvudluftsventil och SimulShift (pilotventil) ger tillförlitlig problemfri drift

EXP Servicevänlighet – Modulkonstruktion, reducerat antal delar och reparationssatser som är enkla att använda minimerar reparationstiden och kostnaden

EXP Styrning & Övervakning – ”Processklar” – Förberedd att utrustas med elektronisk styrning och elektronisk kontroll. Cykelräknare och läckagedetektering.

EXP Produktivitet – Maximerad flödeshastighet med minimerad pulsering och luftförbrukning = maximal prestanda

För mer information kontakta:

Sikama AB

Tel.: 08-448 30 30

e-post: info@sikama.se 

sikama.se