pumpar

NSL inline centrifugal pump

NSL inline centrifugal pump Vertikalt & Horisontellt  uppställd

DESMI’s program inom centrifugalpumpar karakteriseras av höga nivåer av effektivitet och låga NPSH-värden. DESMI Vertikala pumpar kräver minimalt utrymme och har en enkel åtkomst för underhåll av pumpens roterande delar.

DESMI’s NSL-pumpen är lämplig för vattenanvändning (råvatten, behandlat, varmt eller kallt) och uppfyller kraven på speciella industriella marknader för:

• Hög verkningsgrad
• Låga NPSH-värden
• Enkel installation/service
• Specifika material
• Kompakt och robust design
• Standardiserad modulär design
• Utmärkt hydraulisk designprestanda
• Spacer-kopplingsalternativ för enkelt underhåll
• Robust design av axeln
• Self-priming med separat inbyggd primepump

DN: 65 till 400

Flöde: Upp till 3800 m³/h (16700 US gpm)

Tryck: Upp till 220 mVp (720 ft)

PN: Upp till 25 bar (363 psi)

Temperatur: Upp to 140°C (284°F)

Tillämpningar: fjärrvärme, fjärrkyla, havsvatten, vattencirkulation, kyltorn, distribution och transmission, diesel upp till 500 cSt, skrubber (rökgaser).

Fabrikatets representant i Sverige