matinstrument

Nivåställ

Nivåställ indikerar vätskenivå. Finns ofta för monitoravläsning med larmfunktion, likströmssignal 4-20mA i olika tryckklasser PN6-320. 

Rekommenderade leverantörer