Nyhet2017-09-27

”För mycket och för lite” – VA-branschen möts i Gävle

Den 21–22 mars 2018 samlar konferensen Vatten Avlopp Kretslopp stora delar av den svenska VA-branschen i Gävle. VA-guiden välkomnar över 600 tillverkare, experter, studenter och kommunala tjänstemän för att lära sig av varandra och rusta sig inför dagens och morgondagens utmaningar.

– I Gävleborg och Gästrikland är vattenfrågan aktuell eftersom det har regnat väldigt lite under de senaste åren. Grundvattennivåerna har varit låga, men Gävle har fyllt på grundvattenmagasinet med renat vatten från Gavleån. Nu har nivåerna återhämtat sig, men hushållen rekommenderas att fortsätta använda vattnet smart, säger Mattias Mattsson, VD på VA-guiden som arrangerar konferensen tillsammans med Gävle kommun och Gästrike Vatten.

För mycket och för lite
Temat för konferensen är För mycket och för lite och programmet kommer att utformas efter två perspektiv:

  • För mycket och för lite vatten – Enligt SMHI har skyfallen i Sverige ökat stadigt sedan 1970-talet och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap menar att ökningen kommer att fortsätta. Samtidigt är grundvattennivåerna låga och bevattningsförbud råder i delar av Sverige.
  • För mycket och för lite växtnäring – Övergödningen av Östersjön och många svenska vattendrag beror till stor del på lantbrukets utsläpp. Östersjön är hotad och enligt Naturvårdsverket kommer de uppsatta miljömålen inte att nås utan beslut om nya åtgärder och styrmedel. Samtidigt är återföringen från stad till land mycket liten och det svenska lantbruket är i hög grad beroende av import av mineralgödsel.

Nationellt och lokalt
I programmet kommer arbete på både nationell och lokal nivå att lyftas fram. Företrädare för myndigheter och nationella aktörer varvas med representanter från kommun och näringsliv som ger sina exempel på lokal VA-problematik.

– Vi vill få hit folk från hela branschen, och då måste det finnas något för alla. Genom att inspektörer och ingenjörer kan träffa varandra och diskutera hoppas vi att de kan inspireras till nya tankesätt och metoder, säger Mattias Mattsson.

Om Vatten Avlopp Kretslopp
Vatten Avlopp Kretslopp är en ambulerande och årlig konferens som arrangeras av VA-guiden AB. Deltagarna arbetar med eller nära frågor om dagvatten, VA-planering och små avlopp. På plats finns även en av Sveriges största utställningar med leverantörer och tillverkare av produkter och tjänster för bland annat dagvattenhantering och enskilda avlopp.

Om VA-guiden

VA-guiden är en medlemstjänst för dig som arbetar med VA-planering, dagvatten och små avlopp. Här hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Kontakt

Anna Norström, Programansvarig, 070-736 53 61, anna.norstrom@vaguiden.se
Mattias Mattsson, Pressackreditering, 0583-406 78, mattias.mattsson@vaguiden.se