Nyhet2014-11-05

MVG för Pumpdagen 2014

Missade du Pumpdagen 2014 på Svenska Mässan i Göteborg? Ingen fara – Pumpdagen kommer tillbaka nästa år med mer av det besökarna gillade bäst och det de vill se enligt den enkät som gått ut. Vi har sammanställt vad årets deltagare tyckte – vill du veta vad? 

Pumpdagen 2014 fick väl godkänt av besökarna som svarat på frågor via enkät om vad de gillade bäst och vad de vill se mer av nästa Pumpdag 2015. Generellt är besökarna mycket nöjda med eventet som helhet och hela 94,7% av deltagarna svarar att de kan rekommendera Pumpdagen till en kollega i framtiden.

De två anföranden som handlade om Energioptimering av elmotordrivna pumpsystem fick allra störst uppmärksamhet från publiken, tätt följt av de två som handlade om att ta kontroll över pumpsystemen och identifiera energibovar.

Sammanfattningsvis var deltagarna i stort mycket nöjda med lokaler, bemötande och service men maten fick bara väl godkänt av 30 procent så den lovar vi att snäppa upp några hack till nästa år.

Det som efterfrågades var fler praktikfall, mer helhetstänk och utveckling av systemförståelse samt olika tekniker för att mäta pumpars prestanda. Dessutom vill man gärna se några tunga pumptillverkare som kan visa på praktiska fallstudier, detta är en uppmaning och utmaning till alla er som känner igen sig på ovanstående beskrivning (hör av er till info@pumpportalen.se).

Vi vill passa på att tacka deltagare, föreläsare och inte minst våra partners för ett väl genomfört event, välkomna tillbaka 2015!

Partners: Chesterton, Fixturlaser, ProjektHydraulik, Midroc Automation, Siemens   

Arrangörer:

ProcessTeknik och ScanAutomatic

ProcessNordic

PumpPortalen