drivutrustningar

Momentbegränsande kopplingar

Momentbegränsande kopplingar används som en mekanisk säkring för att skydda den svagaste länken i drivkedjan. En momentbegränsande koppling monteras med fördel så nära den (svagaste länken) maskin som skall skyddas som möjligt.