Nyhet2020-06-08

Minska din vattenförbrukning!

Minska din vattenförbrukning nu med hjälp av industriell vattenåtervinning

Med ett växande behov av effektivare vattenanvändning och vattenrening vänder sig många industrier till intelligenta lösningar för vattenåtervinning. På Grundfos har vi våra egna vattenbesparande ambitioner. Vi vill minska vattenförbrukningen med 50 % till 2025, jämfört med 2008. I vårt reningsverk som öppnades 2018, använder vi vattenåtervinningstekniken i Grundfos iSOLUTIONS-koncept. Lösningen hjälper oss att återvinna cirka 80 % av spillvattnet från vår sköljprocess, och anläggningen sparar cirka 5 000 m3 vatten per år.

Om vi kan, kan du också göra det!

Läs mer och se hur du kan uppnå stora fördelar med Grundfos iSOLUTIONS >>>, och på så sätt spara vatten, minska dina utgifter och säkerställa rätt vattenkvalitet i din anläggning.

Kontakta Grundfos >>> för mer information

Grundfos är en global ledare i avancerade pumplösningar och en drivande aktör inom vattenteknologi. Företaget stödjer det globala hållbarhetsarbetet genom att utveckla ny teknik för vattenhantering som förbättrar livet för människor och jorden vi lever på. Därmed är kärnverksamheten tätt sammankopplad med hållbarhetsmålen och hur vi använder vatten och hanterar vattenkvalitet. Grundfos har cirka 18,000 medarbetare som arbetar i 56 länder runt om i världen.