ovrig-utrustning

Miniatyrmagnet

Likströmsdragmagnet, enkelverkande.