tatningar

Mekaniska tätningar

Mekaniska tätningar består vanligtvis av en statisk och en dynamisk halva. I exempelvis en pump, sitter den statiska halvan fast monterad i pumphuset, den dynamiska sitter fast monterad på impelleraxeln och roterar med denna axel. Tätningsytan består av två fina ytor i annat material (exempelvis kol och kiselkarbid), som monterats fast på de båda tätningshalvorna och som glider mot varandra när axeln börjar rotera. Tätningsytorna är ofta flexibla axiellt och anläggningskraften bestäms ofta av fjädrar som monterats in mellan respektive kopplingshalva och kolet/kiselkarbiden.   Tätningstypen körs med ett minimalt och kontrollerat läckage (som samtidigt är smörjmedlet mellan tätningsytorna) samt utan slitage på foder eller axlar.Detta finns beskrivet i Pumphandboken Kap. 5

Rekommenderade leverantörer