Nyhet2017-07-04

Meag Va-system satsar stort på pumpstationer i betong

Efterfrågan på pumpstationer är stor på marknaden. Meag Va-system har under lång tid arbetat intensivt för att hinna svara upp mot branschens behov. Dessutom har vi utökat vårt marknads-område till att även gälla hela södra Sverige, inklusive Skåne. Vi satsar nu och har anställt två nya säljare för att kunna hantera uppdragen i tid säger Robert Gustavsson, som är ansvarig för pumpstationer hos Meag Va-system.

Han berättar att den ökade efterfrågan är en följd av att det nu byggs så mycket bostäder i landet. Många gånger finns även ett behov av att pumpa bort spillvattnet till ledningsnät och reningsverk. Allt fler kommuner inser samtidigt riskerna för översvämningar och är framsynta nog att åtgärda detta i ett tidigt skede. Våra pumpstationer tar hand om dagvattnet och pumpar bort det, helt enkelt, berättar Robert.

Det finns många fördelar med att välja materialet betong inte minst för miljön och ekonomin. Detta naturmaterial är sprunget ur naturens egna resurser som sand, sten, grus, kalksten, lermineral och vatten. Med en livslängd på minst 150 år är betong en mycket trygg lösning. Totalekonomin och miljön påverkas positivt tack vare att uppgrävda fyllningsmassor kan användas som kringfyllning samt att materialvalet minskar risken för uppflytning vilket medför att förankring inte är nödvändig säger Stefan Karvonen, affärschef på Meag Va-system, branschens enda specialist på va-lösningar i betong.

Mer information finns på www.meag.se

Meag Va-system AB är ett familjeföretag med tillverkning av betongprodukter på fyra orter i Mellansverige. Sedan decennier hjälper vi yrkeskunderna i vår bransch med produkter och goda råd som bidrar till innovativa lösningar för va-system i betong. I vår roll som specialisten på va-system medverkar vi kontinuerligt till att säkerställa kvalitativa avloppsanläggningar åt våra uppdragsgivare.
Många av de professionella aktörerna i vår bransch vet att det lönar sig att vända sig till en specialist. En engagerad partner som verkligen har kompetens och erfarenhet inom områdena leda, magasinera och rena vatten.

Hemsida: www.meagvasystem.se