pumpar

Makro

Makro TZ Diaphragm Metering pump Kapacitetsområde för enstaka pump är: 260 – 2, 100 l/h, 12 -4 barDen motordrivna membranpumpen Makro TZMb är, tack vare sin moduluppbyggnad, speciellt lämpad i samband med kritiska media och i explosionsfarliga samanhang. Stort utbud av tillval finns tillgängliga för drift. Antingen en eller två vätskedelar samt en eller flera ”add-on” pumpar som kunden kan aptera vid ett senare skede. (0xyz pd).
Makro/ 5 Diaphragm Metering pumpKapacitetsområde för enstaka pump är: 1, 540 – 4, 000 l/h, 4 barHydraulikmembrandoserpumpen Makro/5 utmärker sig genom sin modulutbyggbarhet. Med valfritt en eller två doserhuvud och en eller fler påbyggnadspumpar kan den byggas ut till maximalt 40 000 l/h.

Fabrikatets representant i Sverige