ovrig-utrustning

Mahle

Filterleverantör med system för eliminering av dagtank,  förfiltrering med vattenseparationskapacitet, automatfilter för finfiltrering av tungolja samt backspolningsfilter. Främst för marina miljöer som större fartygsmotorer.

Fabrikatets representant i Sverige