ovrig-utrustning

Luftfilter

Några punkter att beakta vid val av luftfilter:• Serviceintervall
• Enkelhet vid montering/byte
• Robust konstruktion
• Luftfiltermotstånd
• Sist men inte minst prestanda