ventiler

Linade vridspjällsventiler

Linade vridspjällsventiler används främst för korrosiva applikationer. Ventilerna är beklädda invändigt med material som klarar

påfrestningarna från frätande och korrosiva media och ersätter effektivt kostsamma ventiler i höglegerade material.

Linade vridspjällsventiler är avsedda för avstängning och reglering av aggressiva eller korrosiva vätskor. De är uppbyggda enligt samma principer som vanliga vridspjällsventiler med en centriskt eller excentriskt placerad spjällskiva, ventilhus och spindel.

Rekommenderade leverantörer