pumpar

Lamellpumpar

Lamellpumpar har en rotor med lameller som suger med sig vätskan bakom varje lamell in genom inloppsporten och in ipumphuset. När rotorn vrids transporteras vätskan mellan lamellerna över till utloppsporten där den trycks ut. Varje lamell ger vätskan en mekanisk och
hydraulisk knuff. Lamellernas rörelse kan påverkas av tre krafter:

centrifugalkraften från rotors vridning
stötstänger som rör sig mellan de diametralt motsatta lamellerna och
vätsketrycket som går genom lamellernas hål/kanaler och ger kraft på baksidan av lamellerna
För varje varv pumpen roterar avger den en konstant vätskevolym. Variationer i tryck har minimal påverkan på denna volym. Energislukande turbulens och återläckage är minimalt och hög volymeterisk verkningsgrad är bibehållen.Lamellpumpar bibehåller närmelsevis samma verkningsgrad och kapacitet under lamellernas hela livscykel. Detta sker då lamellerna automatiskt glider ut och kontinuerligt själva kompenserar för slitage.