ventiler

Lägesgivare

Lägesgivare övervakar en ventils linjära och vridande rörelser. Lägesgivare finns för gränslägesövervakning av fasta värden eller kontinuerlig övervakning.