Nyhet2016-04-13

Kv värde

Flödeskoefficient eller Kv värde

Inom ventilindustrin, och då främst i samband med reglerventiler, använder man Kv värde för att uttrycka kapaciteten och karaktäristiken för ventiler.

I Europa använder vi beteckningen Kv och i USA använder man beteckningen Cv. Dessa skall inte förväxlas som samma enhet men kan omvandlas sinsemellan (se nedan).

Flödeskoefficienten kan också användas för att karaktärisera andra komponenter som värmeväxlare, dysor, sprinklers eller delar av hela pumpsystem som ett uttryck för deras prestanda med hänsyn till flöde.

Beräkna Kv värdet genom att ange, flödet genom komponenten, dess inlopps- och utloppstryck samt densiteten på vätskan.

Nyhet2015-01-26

Kv värde

Kv-värdet är normerat enligt DIN IEC 534 och är ett mått på en ventils kapacitet. Kv-värdet definieras som den mängd vatten (m3/h) som passerar genom en ventil vid ett tryckfall av 1 bar vid 20°C. I USA används storheten Cv och definieras som den mängd vatten i gpm (gallons/min) som passerar vid ett tryckfall av 1 psi vid 60°F.Sambandet mellan enheterna är Kv x 1, 17 = Cv eller Kv = 0, 86 x Cv.För vissa reglerventiler anges ett Kvs-värde, vilket innebär att ventilens konstruktion medger reglering ända upp till full slaglängd ( öppningsgrad ). Standardventiler erbjuder normalt ingen eller obetydlig reglerförändring vid slaglängder över 70 %.