matinstrument

Kurz

Kurz Instruments har ett gott rykte som tillverkare av termiska massflödesmätare och givare för industriella gaser och vätskor.

Fabrikatets representant i Sverige