Nyhet2017-04-06

KSB SuPremE®-motorer IE5-klassade

Kläranlage Volkach; hier wurden Sewatec-Pumpen mit Suprememotoren mit Riemenantrieb verbaut

Sedan januari 2017 uppfyller KSB:s synkrona reluktansmotor KSB SuPremE® IE5-klassificeringen. Därmed uppfyller motorn den högsta energieffektivitetsklassificeringen IE5 (IEC/TS 60034-30-2) för elmotorer med variabelt varvtal och har upp till 20 procent mindre förlust än IE4-motorer.

Till skillnad från konventionella synkronmotorer innehåller KSB SuPremE®-motorn inte några magnetiska material såsom sällsynta jordartsmetaller, vilka klassas som kritiska ämnen och vars utvinning i ursprungsländerna utgör en stor miljöbelastning.

KSB SuPremE®-motorer med ett varvtal på 3 000 varv per minut (2 pol) i effektivitetsklass IE5 kan fås med en effekt på upp till 18,5 kW. Utförandena med ett varvtal på 1 500 varv per minut (4 pol) uppfyller till största delen kraven i effektivitetsklass IE5 upp till effekten 15 kW. Fram till slutet av 2017 ställs alla storlekar i effektområdet 0,55 kW till 45 kW om till IE5-klassificeringen.

KSB SuPremE®-motorn, som presenterades redan på Hannover-mässan 2009, har ingen kortslutningsbur. Dess rotorblad är särskilt utformade för att leda magnetfältlinjerna.

Med dessa synkrona reluktansmotorer finns en teknologi som uppfyller även framtida krav på effektiva elmotorer.

För att utnyttja KSB SuPremE®-motorns effektivitet på bästa sätt är det viktigt att även pumpens hydraulsystem är optimerat och att varvtalet anpassas till det faktiska behovet.

För mer information kontakta

KSB MÖRCK AB
Datavägen 23, Box 9023
SE-400 91 Göteborg, Sweden
Tel.: +46 (0)31 720 24 35Website: http://ksb.se, Customer Portal: https://shop.ksb.com, Facebook: http://facebook.com/KSB.company, LinkedIn: http://linkedin.com/company/ksb, Youtube: http://youtube.com/user/ksbcompany, Twitter: https://twitter.com/ksbcompany