Nyhet2017-04-21

KSB MÖRCK AB blir KSB Sverige AB

Efter ett nästan trettio år långt framgångsrikt joint venture mellan KSB AG och C.A Mörck AB har KSB AG tagit över hela ägarskapet. KSB AG är därmed 100% ägare till det svenska sälj- och serviceföretaget. Företaget byter namn från KSB MÖRCK AB till KSB Sverige AB.

Ingen förändring görs för övrigt i företagets organisation. Styrelse, VD och ledningsgrupp kvarstår oförändrat. Organisationsnummer och bankkontakter förblir desamma som tidigare.

Historik: KSB AG som grundades 1871 i Frankenthal, Tyskland, har en lång och framgångsrik historia i Sverige. Redan 1926 börjar företaget C.A Mörck att komplettera ångpanneförsäljningen med pumpar av fabrikat KSB vid leveranser till bland annat svensk pappersindustri. Företaget utvecklas och blir alltmer ett pumpföretag synonymt med KSB:s pumputrustning.

På 1960-talet kompletteras produktprogrammet med ventiler. Ett gemensamt joint venture, KSB MÖRCK AB, bildas 1988 och därmed etablerar sig KSB med eget bolag på den svenska marknaden. Nu tas det sista steget genom ett 100% ägarskap och namnbyte till KSB Sverige AB.

KSB är en av världens ledande tillverkare av pumpar och ventiler. Med drygt 16.000 medarbetare finns företaget närvarande på alla kontinenter med egna försäljnings- och marknadsföringsorganisationer, tillverkningsanläggningar och serviceverksamheter. Koncernens huvudkontor finns i Tyskland.

KSB Sverige AB, med huvudkontor i Göteborg, är ett expansivt företag som marknadsför hela produktprogrammet till den svenska marknaden inom segmenten Industri, Energi, VA och VVS.

Service bedrivs även inom dotterföretaget PUMPHUSET Sverige AB.

Med 110 medarbetare omsätter KSB Sverige AB tillsammans med dotterföretaget PUMPHUSET Sverige AB 330 MSEK.

 

Läs mer på vår hemsidan www.ksb.se.