pumpar

Köster

Köster

Med över 100 års erfarenhet är Köster en världsledande tysk tillverkare av propellerpumpar där många unika patentlösningar återfinns. En Kösterpump trivs bäst med höga till extremt höga flöden och där uppfordringshöjden inte är stor. Genom deras eget gjuteri blir många av Kösters pumpar speciellt designade efter kunden specifika behov.

Köster tillverkar förutom propellerpumpar även dammklaffar och slussluckor.

Fabrikatets representant i Sverige