matinstrument

Koncentrationsmätare

Koncentrationsmätare mäter med två huvudprinciper. Optisk mätning, som med fotometriska sensorer (finns även för inlinemätning) ger snabbt svar vilken koncentration produkten har eller
Ultraljudsmätning
Hastigheten i medie är beroende på densiteten och mediets kompressionsbenägenhet. Sensorn mäter med hjälp av ultraljud och kan på så vis beräkna koncentrationen eller densiteten av en vätska bestående av två komponenter. Andra värden såsom Brix, turbiditet och konduktivitet, TS eller
vikt.

Rekommenderade leverantörer