Nyhet2018-12-18

KLS Ugglarps valde Nemo

KLS Ugglarps valde en Nemo till slakteriet i Kalmar

KLS Ugglarps är ett av Sveriges största köttföretag med anläggningar på sex orter, där man slaktar, styckar och förädlar nöt-, gris- och lammkött från 6 700 leverantörer. Arbetet utförs av totalt 1 500 anställda och genererar en omsättning på 5,5 miljarder.

Varje del av denna omfattande verksamhet kännetecknas av ett upplyst kvalitetstänkande, där målet är vida större än att bara leverera prima svenska köttprodukter, nämligen att aktivt bidra till det hållbara samhället – ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

I ljuset av denna företagskultur kan man förstå att Ola Eklund, som är underhållschef på slakteriet i Kalmar, missnöjt rynkade pannan för några år sedan när han konstaterade att det fanns ett otympligt och ineffektivt arbetsmoment i produktionen av köttbitar för köttfärs, en av slakteriets produkter. Det här köttet mals till rejäla tärningar som vakuumförpackas i påsar om tio kilo och distribueras till butiker och storhushåll där tärningarna mals till färs.

Tidigare gick arbetet till på så sätt att kvarnen spottade ur sig köttbitar som samlades upp i en skänkvagn som kördes av en person fram till en skänkvagnslyft vid förpackningsmaskinen där två, tre personer fyllde påsarna. Arbetet var personalkrävande samtidigt som det var svårt att nå produktionsmålet på 20 ton per dag. Följaktligen var inte heller arbetsmiljön idealisk.

Eklund grunnade på hur man skulle kunna åstadkomma en rationellare kötthantering och kontaktade sedan Zander & Ingeström som hjälpte honom att utveckla en lösning baserad på en Nemo excenterskruvpump i ett särskilt livsmedelsutförande.

Med den nya lösningen distribueras köttet genom trycksatta rostfria rör från kvarnen via pumpen till förpackningsmaskinen. Pumpens varvtal är lågt av två skäl: dels förhindras proteinutfällning i köttet, dels ökar pumpens livslängd. En frekvensomriktare gör det möjligt att styra hastigheten och anpassa produktionstakten efter behov och förutsättningar. Pumpen är utrustad med avloppsanslutningar för den dagliga rengöringen.

Nemo-pumpen har nu varit i bruk i ett drygt halvår och Zeta News ringde Eklund för att höra hur den har skött sitt uppdrag hittills.

Intervju med Ola Eklund, underhållschef

– Du såg alltså behovet av en rationellare kötthantering, men lösningen på problemet var väl inte självklar. Hur kom du fram till den?

– Nej, lösningen fanns ju inte färdig i någon produktkatalog, utan fick tänkas ut på förhand. Jag funderade, besökte mässor och tittade på andra slakterianläggningar. Sedan kontaktade jag Zander & Ingeström som hjälpte mig att utveckla visionen till en fungerande teknisk lösning. Från idé till färdig installation tog hela processen två år.

– Varför blev det just Zander & Ingeström?

– Jag kände till deras pumpar från vår biogasanläggning, men jag hade aldrig använt dem i rena miljöer. Det var emellertid inga problem. De hade utmärkta referenser och jag fick en bra feedback från deras specialister när vi utvecklade lösningen.

– Har pumplösningen motsvarat dina förväntningar?

– På alla sätt. Med den här nya arbetsmodellen har vi fått en effektivare produktion, högre produktsäkerhet och en bättre arbetsmiljö. Dessutom har vi sparat in en och halv tjänst. Ingen behöver längre köra skänkvagnen eftersom den har gått i pension.

Kontakta Zander & Ingeström för mer information.

Zander & Ingeström AB
Telefon: 08 – 80 90 00
Fax: 08 – 80 90 73
E-post: zander.ingestrom@zeta.se
Hemsida: http://zeta.se