Nyhet2016-03-08

Klimatförändringar påverkar översvämningsriskerna

På årets konferens Vatten Avlopp Kretslopp är temat vatten- och avloppsfrågor i ett förändrat klimat med över 550 deltagare från flera myndigheter, företag och lärosäten, den 10-11 mars. Aldrig tidigare har så många deltagit på konferensen. – Det verkar vara våra seminarier om dagvatten som lockat extra stort deltagande i år, säger Astrid Grinell, projektledare för konferensen.

Höstens översvämning i Hallsberg 2015 och översvämningarna i Karlstad och Getinge 2014 är bara några exempel från de kommuner som på senare år drabbats av översvämningar och höga vattenflöden. I Hallsberg evakuerades ett 70-tal familjer i september 2015 och kostnaderna för förödelsen beräknas till tiotals miljoner kronor.

I en av programpunkterna berättar representanter från Karlstads kommun om hur de arbetar med att bygga skydd mot höga vattennivåer och skyfall. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kommer att inleda första dagen med att prata om just VA, samhällsskydd och beredskap.

Under de senaste åren har frågor om dagvatten och VA-planering blivit mer aktuella. – Det leder till ökat tryck på kommunen med ökade kostnader som följd. Frågor om avlopp, dagvatten och VA-planering
är ständigt aktuella, med ett förändrat klimat är det än viktigare att tänka på nya sätt, säger Helena Berg, miljödirektör på Karlstads kommun som inleder konferensen andra dag.
I utställningen 10-12 mars finns stora och spännande produkter som t.ex. minireningsverk, tankar, pumpar m.m. Den 12 mars öppnar utställningen för allmänheten med gratis entré.

Adress: Tage Erlandergatan 8 A, 652 20 Karlstad

Kontakt
Projektledare för konferensen: Astrid Grinell 018-10 57 03, astrid.grinell@vaguiden.se
Pressackreditering: Mattias Mattsson 0583-406 78, mattias.mattsson@vaguiden.se
Karlstads kommun: Josefine Nilsson, 054-540 4624, josefine.nilsson@karlstad.se
Konferensens hemsida och program: http://www.vattenavloppkretslopp.se