matinstrument

Klay

Klay Hydrobar är en dränkbar givare för nivåmätning i vätsketankar. Givaren, som har en tät kabelgenomföring, släpps ner i tanken ovanifrån och får sen vila på tankens botten. Med en känd densitet kan trycket räknas om till nivå. Utsignalen är 4-20 mA.

Tryckmätning Klay Hydrobar från Fagerberg

Fabrikatets representant i Sverige