ventiler

Kilslidsventiler

Kilslidsventil

Kilslidsventiler är normalt en handmanövrerad avstängningsventil med är en linjär ventilkurva. Kilslidsventiler har vanligtvis en rund eller något konisk kil eller en platt (rektangulär) skiva som genom att skruvas, lyfts eller sänks ner i sätet.

En kilslidsventil är konstruerad så att kilen är helt uppskruvad och flödes banan fri, fritt genomlopp, när ventilen är fullt öppen. De har då alltså lågt friktionsmotstånd vid fullt öppen ventil, i stängt läge är ventilen helt tätande.kilslidsventil

Kilslidsventiler används normalt för avstängning då de har extremt dåliga regleregenskaper. Ett problem vid reglering med kilslidsventiler är att när sliden är halvt öppen börjar sliden skaka på grund av flödets tryck mot slidens yta.

Kilslidsventilen är dock som sagt en mycket bra avstängningsventil. Ventilen är helt tät då den är stängd och tryckfallet vid öppet läge är litet.

Kilslidsventiler används mycket i petrokemi. De används för vätskor och gaser, för pulver, slurry, media med partiklar och fungerar för vakuum och trycksatta system.

I system med höga differenstryck över ventilen i stängt läge, kan de förses med bypass för att underlätta för manövrering av ventilen. Att öppna ventilen med högt differenstryck kan annars skada ventilens tätningsytor speciellt vid höga temperaturer och ångapplikationer.

Dessutom är kilens styrning och husets botten känslig för igensättning och partiklar.

Rekommenderade leverantörer