ventiler

Kikventiler

Kikventiler är likt kulventiler en avstängningsventil, konstruerad för fritt genomlopp när ventilen är fullt öppen.I stängt läge är ventilen helt tätande. Kikventiler är föregångare till kulventilen som i vissa sammanhang (äldre) kallats Kulkikventil. Orsaken till att den ersatts av kulventiler i stor utsträckning är prisskillnaden.

Relaterad bild

Rekommenderade leverantörer