pumpar

KD Scientific

KD Scientifics produkter är lämpade för hantering av vätskor och gaser i laboratoriemiljö. KD Scientific har en bred produktportfölj med infusionspumpar och sprutpumpar.

Fabrikatets representant i Sverige